Thông báo:
Xem chiết khấu tại đây:

Nạp Ngay

Báo cáo

Số ngày Chạy Lệnh Phụ phí nạp hộ Giảm chiết khấu Hoàn tiền Hoa hồng c1 Hoa hồng c2 Nhận tiền từ User khác Nạp tiền cho User khác Thu chi khác Số dư cuối ngày
Total
Số ngày Sản lượng lên đơn Sản lượng chạy thẻ
Total

Đổi Mật Khẩu

OTP: Mã xác thực trên App Authenticator gồm 6 chữ số

Chuyển Khoản

OTP là Mã xác thực trên App Authenticator gồm 6 chữ số

Bảo mật với xác minh 2 bước

qrcode
Code: Mã xác thực trên App Authenticator gồm 6 chữ số
Hướng dẫn tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=RERhlLu6auc